Reanimatie / AED / 6-minutenzone

Reanimeren redt levens.
Hoeveel mensen worden nu eigenlijk gered door reanimatie?Reanimatie in stappen

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. 

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand:

AED
Een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. De AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator.


 

Locaties
U komt AED's steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Er is onderzoek gedaan naar de locaties waar een AED het meest effectief is. Hier is gekeken naar plekken met grote concentraties bezoekers en hun gemiddelde leeftijd. Goede plekken zijn:

 

Meer informatie?